Besiktningar

Om du gått på grund eller fått någon skada på båten kan du beställa en besiktning istället för att lyfta båten. Vi kan också besiktiga din brygga eller kaj.

Andra besiktningar:

Vi tar bort gamla stenkistor, sågar och kapar farliga gamla träpålar, rensar och inspekterar så att inget vasst eller farlig material finns kvar när bryggan är borta.

Reparation av befintlig brygga

  • Värmeledningar

  • Vattenledningar

  • Avloppsledningar

  • El-ledningar

  • Dagvattenrör

  • Fiber-kabel

  • Tele-ledningar

Naturligtvis reparerar och justerar vi ovanstående om du väljer det. Vi dyker och besiktigar även vintertid.

Vi erbjuder

Bojbyten // Inspektioner  // Snickerier  // Iläggning av boj och bryggstenar  // Och mycket mer...

Kostnadsfritt första möte
Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte
Ring Nu: 070-482 92 83
Mail: info@varmdodykservice.com
  • Facebook Bygg & Sjö
  • Instagram - Bygg & Sjö

Välkommen till Värmdö Dykservice AB

© 2018 by RenewMe Design & Media.