Övriga arbeten

Vi transporterar maskiner och byggmaterial i skärgården och även på land. Vi har båtar för snabb transport för omfattande och utrymmeskrävande gods eller maskiner.

Olika dykuppdrag

Vi lägger ner slang för värmepumpar, rensar dagvattenledningar, etablerar bubbelbarriär för oljeskydd vid hamn eller för isfri miljö vid brygga. Vi söker och tar upp båtmotorer, ditt favoritsmycke eller andra värdeföremål.

Vi erbjuder

Bojbyten // Inspektioner  // Snickerier  // Iläggning av boj och bryggstenar  // Och mycket mer...

Kostnadsfritt första möte
Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte
Ring Nu: 070-482 92 83
Mail: info@varmdodykservice.com
  • Facebook Bygg & Sjö
  • Instagram - Bygg & Sjö

Välkommen till Värmdö Dykservice AB

© 2018 by RenewMe Design & Media.