Bojarbeten

Många av våra arbeten är bojstens jobb - just för att det är så viktigt att man har bra förtöjning.

Besiktning

Beställ en besiktning av hela förtöjnings-kedjan: 
bojsten och infästning - kätting - boj och dess ögla.
Är du ansvarig på en båtklubb kan du få ett protokoll där alla kan se status på förankring, brygga och ev annat under vattnet runt om bryggan.

Efter besiktning

Vi ombesörjer byte av kätting eller bojsten. Om du har sten själv kan vi lägga i den eller flytta en befintlig. Du kan också beställa en förankring direkt i berg. 

Lite övriga kommentarer

När kättingen förlorat mer än 20% av sin godstjocklek måste den bytas. 

Tänk på att olika bojstensmaterial förlorar vikt när de läggs i vattnet.  
Så här mycket förlorar dessa material av sin ursprungsvikt:

  • 40% betongsten  

  • 30% natursten  

  • 20% järn 

Vi erbjuder

Bojbyten // Inspektioner  // Snickerier  // Iläggning av boj och bryggstenar  // Och mycket mer...

Kostnadsfritt första möte
Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte
Ring Nu: 070-482 92 83
Mail: info@varmdodykservice.com
  • Facebook Bygg & Sjö
  • Instagram - Bygg & Sjö

Välkommen till Värmdö Dykservice AB

© 2018 by RenewMe Design & Media.