Bryggarbeten

Vi jobbar med alla typer av bryggkonstruktioner och anpassar vår teknik efter det. 
 

Gamla uttjänta bryggor

Vi tar bort gamla stenkistor, sågar och kapar farliga gamla träpålar, rensar och inspekterar så att inget vasst eller farlig material finns kvar när bryggan är borta.

Reparation av befintlig brygga

Visst går det att renovera den gamla bryggan. 
Detta kan vi utföra:

  • Omspikning av bryggdäck

  • Byte av defekta trä, järnbalkar

  • Byte av förstörda trästolpar och rörstolpar

  • Komplettera gjutning av fundament

  • Byte kätting till flytbryggan

  • Komplettera med betong-ringar vid utbyggnad av brygga

Om du vill ha ny brygga

Vi anpassar byggnationen till miljön så att bryggan passar in och inte avviker från omgivningen. Det är speciell viktigt om du vill bygga en stor brygganläggning. Vi säljer och bygger flyt- bad och båtbryggor samt hopptorn.

Vi erbjuder

Bojbyten // Inspektioner  // Snickerier  // Iläggning av boj och bryggstenar  // Och mycket mer...

Kostnadsfritt första möte
Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte
Ring Nu: 070-482 92 83
Mail: info@varmdodykservice.com
  • Facebook Bygg & Sjö
  • Instagram - Bygg & Sjö

Välkommen till Värmdö Dykservice AB

© 2018 by RenewMe Design & Media.